Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

Στον επενδυτικό νόμο η εκτροφή σαλιγκαριώνΠρόκειται για μια ασφαλή και «σίγουρη» επένδυση εν μέσω της κρίσης, η οποία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς στην Ελλάδα. Mία επιπλέον δυνατότητα χρηματοδότησης έχουν όσοι σκέφτονται να ασχοληθούν με τα σαλιγκάρια, καθώς η εκτροφή τους εντάχθηκε στον επενδυτικό νόμο, ενώ με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει δυνατότητα ένταξης των εκτροφέων σαλιγκαριού και στις επιλέξιμες δράσεις για δωρεάν χρήση αγροτικής γης.

Ειδικότερα στον επενδυτικό νόμο (3908/2011 ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα μπορούν να υπάγονται εφεξής οι εκτροφείς σαλιγκαριών, προκειμένου να επιδοτηθούν για την επένδυσή τους.

Παράλληλα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη επένδυση, έδωσε εντολή στις γενικές Δ/νσεις Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής να εκπονήσουν κείμενο πλαισίου, το οποίο θα καλύπτει με κατευθύνσεις - οδηγίες όλα τα στάδια από την εγκατάσταση και την εκτροφή έως την εμπορία και την τελική διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

Στόχος η υπεύθυνη και συστηματική καθοδήγηση όσων θέλουν να ασχοληθούν με την εκτροφή σαλιγκαριών, ώστε να ενισχυθεί αυτή η επενδυτική δραστηριότητα αλλά και να αποφευχθούν, όσο είναι το δυνατό, τα πιθανώς άστοχα επιχειρηματικά ρίσκα.

Συγκεκριμένα οι άξονες του πλαισίου θα αφορούν:

Την καταχώριση των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών σε επίπεδο περιφέρειας και χορήγηση σχετικού αριθμού-κωδικού καταχώρισης.
Τη θεσμοθέτηση κανόνων τυποποίησης και συσκευασίας του τελικού προϊόντος.
Τη δυνατότητα αύξησης της προστιθέμενης αξίας του τελικού προϊόντος, μέσω πιστοποίησης για τα σαλιγκάρια και καθορισμού προδιαγραφών όσον αφορά στην εκτροφή αυτών.
Τη δυνατότητα ένταξης των εκτροφών σαλιγκαριού στις επιλέξιμες με μίσθωση διαθέσιμες κοινόχρηστες εκτάσεις με σκοπό την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Τα τελευταία χρόνια η εκτροφή σαλιγκαριών αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς στην Ελλάδα και εν μέσω της κρίσης αποτελεί μία «σίγουρη» επένδυση για όσους είναι αποφασισμένοι να δραστηριοποιηθούν στον συγκεκριμένο τομέα.

Μάλιστα, πλέον η εκτροφή σαλιγκαριών, ύστερα από πολλά χρόνια μελετών και πειραμάτων, έχει καταστεί μια ασφαλής και ελεγχόμενη δραστηριότητα, που τροφοδοτεί την αγορά με σαλιγκάρια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Το είδος που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σαλιγκαροτροφίας σήμερα είναι το Helix Aspersa, το οποίο προσαρμόζεται σε οποιεσδήποτε κλιματολογικές και εκτροφικές συνθήκες.

Οσοι αποφασίσετε να ασχοληθείτε με την εκτροφή σαλιγκαριών θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η επιλογή της τοποθεσίας, όπου θα κατασκευαστεί το εκτροφείο, καθώς και η ποιότητα του εδάφους είναι σημαντικοί παράγοντες και χρειάζεται να εκτιμηθούν σοβαρά, διότι πρέπει να εγγυηθούν τις σωστές συνθήκες για την έναρξη της δραστηριότητας. Και φυσικά χρειάζεται να κάνετε υπομονή 18 μήνες, αφού μετά από αυτό το διάστημα θα έχετε οικονομική απολαβή, ενώ θα πρέπει να διαθέτετε γνώσεις αγροτικών εργασιών.

Σήμερα ένας εκτροφέας σαλιγκαριών μπορεί αν επιδοτηθεί για τη δημιουργία εκτροφείου σε δύο επίπεδα:

Ως νέος αγρότης και ως επιχείρηση. Μέσα στον Μάρτιο θα ενεργοποιηθεί πρόσκληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για επιδοτήσεις που αφορούν την αγορά κάποιου εξοπλισμού, ενώ ο νέος αγρότης ωφελείται και από σειρά κινήτρων, όπως είναι τα ευνοϊκά επιτόκια και ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής. Επιπλέον, είναι τυπικά επιλέξιμος στο μέλλον ώστε να υποβάλει αίτηση στα Σχέδια Βελτίωσης που εξαγγέλλονται και να αναπτύξει περαιτέρω την αγροτική του δραστηριότητα. Ενώ ως επιχείρηση μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του Επενδυτικού Νόμου.

Το τεχνητό πότισμα, η χημική ανάλυση του εδάφους και η προετοιμασία του εκτροφείου

Ο υποψήφιος εκτροφέας σαλιγκαριών θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

Η υγρασία είναι προϋπόθεση για την περιοχή που θα δημιουργήσει το εκτροφείο, καθώς η ανεπάρκεια νερού αποτελεί πρόβλημα για το σαλιγκάρι. Και γι' αυτό το τεχνητό πότισμα παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την αναπτυχθεί το εκτροφείο.

Αν αποφασίσετε να ασχοληθείτε με την εκτροφή σαλιγκαριών, είτε για να συμπληρώσετε το εισόδημά σας είτε ως επένδυση, το πρώτο που θα πρέπει να ελέγξετε είναι η χημική και φυσική ανάλυση του εδάφους που θα αναπτυχθεί το εκτροφείο, για να διαπιστωθεί εάν το έδαφος είναι κατάλληλο και ευνοϊκό για τα σαλιγκάρια.

Ο χώρος εκτροφής θα πρέπει να είναι χέρσος και ενιαίος. Επίσης από τη σύσταση του χώματος θα εξαρτηθεί πόσο νερό θα χρειάζεται και ποιοι είναι οι κατάλληλοι σπόροι για να εξασφαλισθεί η καλύτερη ποιότητα βλάστησης με τα βέλτιστα διατροφικά αποτελέσματα για τα σαλιγκάρια. Επίσης, θα πρέπει να γίνει χημική ανάλυση νερού, καθώς το νερό είναι βασικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα του εκτροφείου και χρειάζεται αρκετή ποσότητα. Καλό, λοιπόν, θα είναι να υπάρχει γεώτρηση, αφού η κατανάλωση νερού από το δίκτυο ύδρευσης ανεβάζει σημαντικά το κόστος εκτροφής.

Εργασίες

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν για την προετοιμασία του εκτροφείου είναι: βαθύ όργωμα, ζιζανιοκτονία και μυοκτονία.

Σημειώνουμε ότι ο υποψήφιος σαλιγκαροτρόφος θα πρέπει να πάρει δείγμα χώματος από το χωράφι (από 4-5 σημεία και από βάθος 10-20εκ). Το σακουλάκι με το χώμα (250-300 γρ.) το στέλνετε ταχυδρομικώς στο Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας στην Ιταλία όπου πραγματοποιείται η ανάλυση του εδάφους. Έτσι γίνεται γνωστό εάν το έδαφος είναι κατάλληλο για την εκτροφή σαλιγκαριών, εάν χρειάζεται εμπλουτισμός, πόσα κυβικά νερού θα χρειαστούν ημερησίως, καθώς και για τη διατροφική αλυσίδα.

Ακολουθεί η χημική ανάλυση του νερού και θα πρέπει να υπάρχει τοπογραφικό σχέδιο χωραφιού: μήκος – πλάτος, ορεινό ή πεδινό, νερό, δρόμος, αγροτικός δρόμος, είσοδος κτλ. Σύμφωνα με το τοπογραφικό σας σχέδιο και τα στρέμματα θα γίνει ο σχεδιασμός του χωραφιού.

Τέλος, αναφέρουμε ότι λάτρεις των σαλιγκαριών είναι οι Γάλλοι και στη χώρα τους εξάγεται το 95% της ελληνικής παραγωγής. Ακολουθεί η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία.

Πού θα απευθυνθώ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργία. Ιστοσελίδα: www.minagric.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν βρισιές και να μην είναι γραμμένα με greeklist.

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητούμε τη κατανόηση από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Όσα δεν τηρούν τους παραπάνω όρους διαγράφονται.