Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

€1.200 επιταγή κατάρτισης και επίδομα σε ανέργους για σεμινάρια πληροφορικής

Από chalkidiki-go.

 

Ξεκινά τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 25/05/2012 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με τη χρήση επιταγής κατάρτισης (training voucher). Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων θα είναι διάρκειας 100 ωρών και ο κάθε άνεργος θα λάβει επίδομα – επιταγή κατάρτισης €700 και επιπλέον €500 ως εκπαιδευτικό επίδομα μετά τη συμμετοχή του στη διαδικασία πιστοποίησης.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων που απέκτησαν. Παράλληλα, τα ΚΕΚ θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία από τη Δευτέρα 9/04/2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

Δικαιούχοι άνεργοι και διαδικασία υποβολής αίτησης

Ο αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας θα είναι περίπου 18.332 άτομα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναιεγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν για να καταρτιστούν μέσω του προγράμματος, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στο websitehttp://www.voucher.gov.gr, που επί του παρόντος βρίσκεται υπό κατασκευή.

Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια(ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα εγγραφούν από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης. Το training voucher θα χορηγείται στον άνεργο από Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, προκειμένου ο άνεργος να το χρησιμοποιήσει στο ΚΕΚ της επιλογής του.

Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ανέργους.
Ποσό επιδότησης

Κάθε ωφελούμενος άνεργος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων. Κάθε ωφελούμενος, αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες

Πέραν των βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:
υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
προετοιμασία του καταρτιζόμενου για την αγορά εργασίας (τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, βασικές αρχές για εκκίνηση ε̟ιχειρηματικότητας κ.λπ.)

Το πρόγραμμα «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

6 Απριλίου 2012-πηγη: epidotisimag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν βρισιές και να μην είναι γραμμένα με greeklist.

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητούμε τη κατανόηση από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Όσα δεν τηρούν τους παραπάνω όρους διαγράφονται.