Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα


Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσαι ότι υπεγράφη η απόφαση για τη σύσταση του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.

Mε την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται:

τα κριτήρια ένταξης και εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας των τριών κατηγοριών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού), των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης. ( Κοι.Σ.Π.Ε.) και των άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους
οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή τους στο Μητρώο τα στοιχεία καταχώρησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων και απολογισμού τους
o διοικητικός έλεγχος και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους οι περιπτώσεις, οι οποίες οδηγούν στη διαγραφή τους από αυτό και τέλος
θέματα δημοσιότητας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Επίσης, για τη διευκόλυνση της δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων, έχει συνταχθεί από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προτυποποιημένο Καταστατικό, το οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.

Η Υπουργική αυτή Απόφαση ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για τη δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Μέχρι πρότινος, στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο δεν υπήρχε καμία αναγνώριση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. H μόνη θεσμοθετημένη σύγχρονη μορφή Κοινωνικής Επιχείρησης ήταν οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.ΣΠΕ), που έχουν ως στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχικά προβλήματα

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τον τρόπο αυτό, προσπαθεί να αναπτύξει την κοινωνικής οικονομίας, η οποία θα διασφαλίζει τις κατάλληλες πολιτικές, νομοθετικές και επιχειρησιακές συνθήκες και προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Η κοινωνική οικονομία εντάσσεται πλέον στην ευρύτερη εθνική πολιτική για την κοινωνική προστασία και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, που αυξάνονται ακόμη περισσότερο λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχει ως στόχο την εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ομάδων εκείνων, οι οποίες, αν δε δραστηριοποιηθούν μέσα σε ένα «προστατευμένο» περιβάλλον, έχουν μικρές δυνατότητες να εργαστούν παραγωγικά και βιώσιμα σε ένα σύνθετο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πιστεύει ότι η Κοινωνική οικονομία αποτελεί ένα ευρύτατο, πολύμορφο, αλλά πρωτίστως προνομιακό πεδίο εφαρμογής πολιτικών για την απασχόληση, την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ανοίγει νέα πεδία επιχειρηματικής δράσης, ενώ δημιουργεί προϋποθέσεις για την έκφραση συλλογικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο με ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο.

Το Μητρώο θα τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου και σε αυτό θα εγγράφονται όλες οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και οι άλλοι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν βρισιές και να μην είναι γραμμένα με greeklist.

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητούμε τη κατανόηση από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Όσα δεν τηρούν τους παραπάνω όρους διαγράφονται.