Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 133 ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΤο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 133 του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.

Σκοπός του Μέτρου είναι η.....

παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση, με στόχους (α) την ενημέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων, και (β) την προώθηση των προϊόντων αυτών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο έχουν ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων οποιασδήποτε νομικής μορφής , που απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ <<Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων>>, Επαγγελματικές ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.
Στα πλαίσια του Μέτρου ενισχύονται επιχειρησιακά σχέδια δράσης μέγιστης διάρκειας τριών(3)ετών, που περιλαμβάνουν επιλέξιµες δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης ενός συγκεκριμένου προϊόντος ποιότητας στην εσωτερική αγορά. Η Δημόσια Δαπάνη, που χορηγείται ως ενίσχυση στους δικαιούχους, ανέρχεται στο 70% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών και η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων στο 30%. Το µμέγιστο ποσό επιλέξιµου προϋπολογισμού, ανά δικαιούχο ομάδα παραγωγών, ανέρχεται σε 100.000 € και η αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη σε 70.000 €. Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης--φακέλων υποψηφιότητας ξεκινάει από τις 10 Φεβρουαρίου 2012 και θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 30 Απριλίου 2012.
Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια το ηλεκτρονικό αρχείο, η εκτυπωμένη αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (Λεωφ.Αθηνών 54-56. 10441 Αθήνα).
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2371351491 στον κ. Πιτσέγκο Βασίλειο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν βρισιές και να μην είναι γραμμένα με greeklist.

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητούμε τη κατανόηση από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Όσα δεν τηρούν τους παραπάνω όρους διαγράφονται.